Bonus of dertiende maand?

- Publicatiedatum: 18 december 2023

Werkkostenregeling

Geld

Via de werkkostenregeling, de WKR, kunt u allerlei zaken belastingvrij aan uw personeel vergoeden of verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan het kerstpakket. Dit kan tot aan het bedrag van de vrije ruimte. Schiet u daar overheen, dan betaalt u als werkgever 80% belasting over het meerdere.

Vrije ruimte

De ruimte bedraagt dit jaar 3% van uw loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. 

Bedraagt uw loonsom bijvoorbeeld € 500.000, dan is de omvang van de vrije ruimte dus € 400.000 x 3% + € 100.000 x 1,18% = € 12.000 + € 1.180 = € 13.180.

Overschot vrije ruimte

Stel dat u via de werkkostenregeling dit jaar al € 10.000 heeft uitgegeven aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Volgens bovenstaand voorbeeld kunt u dan nog € 3.180 uitgeven, bijvoorbeeld aan bonussen. Zo lang u binnen de nog resterende vrije ruimte van € 3.180 blijft, is deze belastingvrij én betaalt u daar als werkgever ook geen belasting over.

Let op! Deze bonus mag, samen met de andere vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte, niet ongebruikelijk hoog zijn. Is het bedrag van vergoedingen en verstrekkingen samen met de bonus niet hoger dan € 2400? Dan zal de Belastingdienst de gebruikelijkheid niet toetsen. Bij hogere bedragen zult u, in een discussie met de Belastingdienst, het tegenbewijs moeten leveren dat 70% van vergelijkbare bedrijven een soortgelijke bonus kennen.

Ook voor dga en partner?

Heeft u een bv waarin u werkt, dan bent u werknemer voor de loonheffing en kunt u dus ook van de vrije ruimte profiteren. Dat geldt ook voor uw partner als hij of zij ook op de loonlijst van uw bv staat. 

Geen ruimte meer in de WKR?

Heeft u geen vrije ruimte meer over, dan betaalt u als werkgever 80% belasting over het bedrag dat u boven uw vrije ruimte uitkeert. U kunt er dan ook voor kiezen om bijvoorbeeld een dertiende maand bruto uit te betalen. Uw werknemer betaalt er dan loonheffing over. Hiervoor hanteert u als werkgever een aparte loonbelastingtabel, de tabel bijzondere beloningen. 

Extra belast?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat hierdoor dit soort beloningen extra belast wordt. Een bijzondere beloning, zoals een 13e maand, bonus of winstuitkering, wordt niet belast tegen een extra hoog tarief. Wel is het zo dat bij het berekenen van de te betalen belasting over dit extra bruto bedrag  geen rekening meer gehouden wordt met heffingskortingen. Die zijn namelijk al verrekend met het normale salaris. Door aftrek van de heffingskortingen betaalt een werknemer over een lager bruto loon belasting, terwijl een extra beloning zoals een bonus in het geheel belast is. Hierdoor betaalt een werknemer meestal meer loonheffing over een bonus of 13e maand in vergelijking met zijn normale salaris.

Let op! Eerder is bepaald dat als u tijdens de coronacrisis uitstel van betaling gekregen voor uw belastingschulden en u deze aflost via een betalingsregeling, u zich als directie zichzelf geen bonus mag geven. Omdat er geen uitsluitsel over is dat dit niet meer geldt, adviseren wij u dit dus ook niet te doen.