Klachtenbehandeling

Phidra Accountants & Adviseurs heeft een klachtenprocedure voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening.

Klachten die gaan over de controle-, beoordeling- of samenstelling van de jaarrekening, de fiscale aangiften of betreffende adviesopdrachten en overige werkzaamheden kunnen via het klachtenformulier kenbaar gemaakt worden. De klacht kan worden doorgeleid naar de directie van Phidra Accountants & Adviseurs. Binnen 4 weken wordt u bericht over de behandeling van uw klacht.