Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf

Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen? Van welke financiële gegevens moet worden uitgegaan bij het berekenen van alimentatie? Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als…

Schoonmakers via platform Helpling zijn mogelijk werknemers

Wat waren de feiten? Helpling had een app gelanceerd, waarmee huishoudens die behoefte hadden aan huishoudelijke ondersteuning in contact konden komen met schoonmakers. Volgens Helpling ging het daarbij om zelfstandig ondernemers. De vakbond FNV kon zich daar niet in vinden en stelde dat het ging om werknemers, omdat ze zich moesten houden aan door Helpling…

Minder snel schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Spanning en frustratie De schadevergoeding is bedoeld als compensatie voor de lange wachttijd en de daarmee samenhangende spanning en frustratie. In het verleden heeft de Hoge Raad de regels rondom een schadevergoeding bepaald en voor wat betreft de hoogte vastgesteld op € 500 per half jaar termijnoverschrijding of een gedeelte van een half jaar. Gering…

Laag btw-tarief voor verhuren kajuitzeiljacht

Inclusief faciliteiten In een zaak die voorlag bij de Hoge Raad werden via een all-in abonnement kajuitzeiljachten verhuurd, inclusief bijkomende faciliteiten. De huurders konden derhalve ook gebruikmaken van de jachthaven, voor aanvullende diensten zoals het onderhoud en schoonmaken werd gezorgd, evenals voor onder meer zwemvesten en vuurpijlen. Eén prestatie De Hoge Raad was het met…

Aanvraag voorzieningen UWV binnenkort online in werkgeversportaal

Voorzieningen UWV Wanneer u als werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft, komt u in aanmerking voor een aantal voorzieningen die u óf de werknemer ondersteunen. Er zijn ook voorzieningen gericht op zelfstandigen, startende ondernemers, het onderwijs of de privésituatie. Online aanvragen vanaf 22 juli Een aantal voorzieningen gericht op werkgever…

Rapportageverplichting inzake duurzaamheid voor grote ondernemingen

Geleidelijke invoering De verplichte jaarlijkse rapportering zal in etappes worden ingevoerd. Grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars met meer dan 500 medewerkers zullen als eerste aan de verplichting moeten voldoen en wel vanaf boekjaar 2024. Voor andere grote en beursgenoteerde ondernemingen volgt de verplichting in de jaren erna. Welke items? Het bestuursverslag met de rapportage…